Stenläggning


Våra lösningar blir vackra i era trädgårdar och hållbara för framtiden.

Våra underentreprenörer kan lösa alla era behov för att få en vacker och avkopplande trädgårdsmiljö.

Förberedande markarbete.

Det förberedande arbetet måste göras från grunden så att anläggningen blir hållbar för framtiden.

Ett grundligt förberedande markarbete gör att stensättningen håller i många år framåt.

Garantin för att få en vacker anläggning är planering och grundligt markarbete.

FÅ EN OFFERT

Kostnaden för ett bra arbete kan variera beroende på vad som finns i marken som skall förberedas och hur mkt den måste hårdgöras eller bearbetas.

Vi använder endast godkänt material att underbygga med,