Transporttjänster

Våra transporttjänster utförs med kranbil.


Vi har ett väl utbyggt nätverk för att kunna hjälpa till med fler transporttjänser som :


- Materialtransporter

- Bortforsling

- Maskintransporter

- Krantjänster

Längre transporter kan också utföras med vanlig lastbil om det finns lossningsmöjlighet på plats som kunden står för.